Självironi, självbespegling och självreflexion

den metafiktiva tendensen i Eyvind Johnsons diktning

Document identifier: oai:dalea.du.se:1601
Publication year: 1990

Authors

Bo G Jansson

Högskolan Dalarna; Litteraturvetenskap
Other publications >>

Record metadata

Click to view metadata