Välja värmesystem för villan

Enkla tips som sparar miljön och ger valfrihet inför framtida förändringar

Document identifier: oai:dalea.du.se:1593
Keyword: Natural Sciences, Earth and Related Environmental Sciences, Environmental Sciences, Naturvetenskap, Geovetenskap och miljövetenskap, Miljövetenskap, Engineering and Technology, Mechanical Engineering, Energy Engineering, Teknik och teknologier, Maskinteknik, Energiteknik, Värmesystem, Villahushåll, Flexibilitet, Miljö, Populärvetenskap
Publication year: 2005
Abstract:

"Välja värmesystem för villan" är en populärt skriven tvärvetenskaplig skrift. Villahushåll som planerar att förändra sitt värmesystem får konkreta tips och råd som utgår från deras egen situation. De får rådet att tänka långsiktigt och undvika fallgropar som gör värmesystemet svårt att förändra. Skriften är den första delen i en serie om flexibla värmesystem. Den andra delen vänder sig till installatörer.

Authors

Klaus Lorenz

Högskolan Dalarna; Miljöteknik
Other publications >>

Annette Henning

Högskolan Dalarna; Miljöteknik
Other publications >>

Documents attached


Click on thumbnail to read

Record metadata

Click to view metadata