The role of the dental hygienist in oral health

Document identifier: oai:dalea.du.se:1566
Publication year: 2004

Authors

Kerstin Öhrn

Högskolan Dalarna; Vårdvetenskap med inriktning mot munhälsa
Other publications >>

Record metadata

Click to view metadata