Vad är ett informationssystem ? Ett medium för kommunikativt handlande, eller en social aktör

Document identifier: oai:dalea.du.se:1512
Publication year: 1994

Authors

Owen Eriksson

Högskolan Dalarna; Informatik
Other publications >>

Record metadata

Click to view metadata