Nätverksinriktad Förändringsanalys

perspektiv och metoder som stöd för förståelse och utveckling av affärsrelationer och informationssystem

Document identifier: oai:dalea.du.se:1490
Publication year: 2000

Authors

Göran Hultgren

Högskolan Dalarna; Informatik
Other publications >>

Documents attached


Click on thumbnail to read

Record metadata

Click to view metadata