The macrofossil Remains

Preliminary Report on selected samples from Hrísbrú, Iceland, 2004

Document identifier: oai:dalea.du.se:1475
Keyword: Hrísbrú, Mosfell, Iceland, Macrofossils, Insect reamins, Soil samples, Miljöhistoriska undersökningar av Vikingatida och medeltida boplatser i Island
Publication year: 2005

Authors

Magnus Hellqvist

Högskolan Dalarna; Naturgeografi
Other publications >>

Record metadata

Click to view metadata