Rapport från 20th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition

Barcelona 6-10 juni 2005

Document identifier: oai:dalea.du.se:1377
Publication year: 2005
Abstract:

På uppdrag av STEM bevakade Eva Lindberg från Centrum för solenergi-forskning, SERC, Högskolan Dalarna, 20th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Barcelona, 6-10 juni 2005. Ca 1700 personer fanns på deltagarlistan. På grund av konferensen omfattning kan endast ett litet urval av föredrag och utställare kommenteras i rapporten. Konferensprogrammet var indelat på följande områden: 1. Grundläggande fakta, nya komponenter och material 2. Kristallina kiselsolceller and materialteknologi 3. Amorft och mikrokristallint kisel 4. CIS, CdTe och andra (II-VI) ternära tunnfilmsceller 5. PV-moduler och komponenter i PV-system 6. PV-system i nätanslutna applikationer 7. Globala aspekter på PV-solelektricitet 8. PV-industrins resultat FoU om kristallina solceller dominerade stort, sedan tunnfilmsceller av främst amorft kisel. Intressant var att återvinning är föremål för FoU; dels återvinning av kiselsolceller när panelen tjänat ut; dels återvinning av Cu, Cd, Se och Te när tunnfilmscellerna tas ur bruk. 237 företag fanns representerade i utställningen, varav 20 från Kina. Tyskland dominerade stort. Utställningen teman var följande: 1) Tillverkare av kiselplattor, solceller, PV-moduler, koncentratorer, solföljare (se bild nedan) 2) Tillverkare och återförsäljare av utrustning och material 3) Integrering och distribution av system 4) Mätningar och kontrollteknologi 5) Forskning och laboratorier 6) Service, teknik, konsulting 7) Myndigheter och föreningar 8) Media och förlag 9) Tillverkare av inverterare 10) Övrigt.

Authors

Eva Lindberg

Högskolan Dalarna; Miljöteknik
Other publications >>

Documents attached


Click on thumbnail to read

Record metadata

Click to view metadata