Oral hälsa och diabetes

Studier av hälsa och munvårdsvanor hos personer med typ 2 diabetes

Document identifier: oai:dalea.du.se:125
Publication year: 2003

Authors

Gun Sandberg

Högskolan Dalarna; Vårdvetenskap med inriktning mot munhälsa
Other publications >>

Record metadata

Click to view metadata