Orientalism och panarabism i moderna populärmedier

Document identifier: oai:dalea.du.se:1184
Keyword: Orientalism, Panarabism, Populärkultur, Film, Tv
Publication year: 2003
Abstract:

Artikeln diskuterar förhållandet mellan orientalism och panarabism och hur denna världsbild förmedlas via populärkulturella medieföreteelser som Disneys "Aladdin", filmen "Inte utan min dotter" och tv-serien "24".

Authors

Peter Johansson

Other publications >>

Record metadata

Click to view metadata