Svenska turistprodukter på export

En studie i svenska turistföretags internationaliseringsprocesser

Document identifier: oai:dalea.du.se:1170
Keyword: Social Sciences, Economics and Business, Business Administration, Samhällsvetenskap, Ekonomi och näringsliv, Företagsekonomi
Publication year: 2005

Authors

Jörgen Elbe

Högskolan Dalarna; Företagsekonomi
Other publications >>

Record metadata

Click to view metadata