Oral care among patients with cancer

Document identifier: oai:dalea.du.se:114
Publication year: 2003

Authors

Kerstin Öhrn

Högskolan Dalarna; Vårdvetenskap med inriktning mot munhälsa
Other publications >>

Record metadata

Click to view metadata