Kommunicera vetenskap och extramuralt lärande

Document identifier: oai:dalea.du.se:1135
Keyword: Vetenskapskommunikation, Informellt lärande, Extramuralt lärande
Publication year: 2004
Abstract:

Vetenskapscentret och planetariet är institutioner som utgår ifrån situationer till skillnad museet som utgår från föremål. Deras didaktik präglas av extramuralt lärande, interaktivitet och upplevelser. Många av dagens vetenskapscentra har som främsta målgrupp "7-Eleven" (barn mellan 7 och 11 år), och vill göra gruppen både mer intresserad av och mer kunnig i naturvetenskap och teknik. Vid Högskolan Dalarna finns en enterminskurs, Kommunicera vetenskap. Delvis inom ramen för denna har ett antal mindre studier gjorts, framför allt syftande till att undersöka i vad mån vetenskapscentra och planetarier lyckas leva upp till sina målsättningar. Studierna tyder på att det inte finns ett enhetligt resultat. Vi startar hösten 2003 en 50 veckors breddmagisterkurs i Vetenskapskommunikation. Vi avser att involvera magistrander i fortsatt forskning om extramuralt lärande.

Authors

Lars Broman

Högskolan Dalarna; Vetenskapskommunikation
Other publications >>

Record metadata

Click to view metadata