Falun-Borlänge växer för långsamt

Document identifier: oai:dalea.du.se:1059
Keyword: Social Sciences, Social and Economic Geography, Human Geography, Samhällsvetenskap, Social och ekonomisk geografi, Kulturgeografi, Befolkningsutveckling, Dalarna
Publication year: 2005
Abstract:

Så har denårliga befolkningsstatistiken för Sveriges län och kommuner kommit. Dalatidningarna hade en kommentar som gick i moll. Länet fortsätter att tappa folk. När man läser dessa siffror är det emellertid viktigt att förstå att de består av två helt skilda delar. Det ena är skillnaden mellan döda och födda. Det andra är skillnaden mellan inflyttning och utflyttning.

Authors

Johan Håkansson

Högskolan Dalarna; Kulturgeografi
Other publications >>

Record metadata

Click to view metadata