Dalarnas befolkning i längre tidsperspektiv

Document identifier: oai:dalea.du.se:1057
Keyword: Social Sciences, Social and Economic Geography, Human Geography, Samhällsvetenskap, Social och ekonomisk geografi, Kulturgeografi, Regional Befolkningsutveckling, Dalarna, Komplexa system - mikrodataanalys
Publication year: 2005
Abstract:

Länet fortsätter att tappa folk, men när man läser befolkningssiffrorna är det viktigt att förstå att de består av två helt skilda delar. Det ena är skillnaden mellan döda och födda. Det andra är skillnaden mellan inflyttning och utflyttning. För att förstå det senaste årets utveckling är det viktigt att sätta in den i ett längre tidsperspektiv.

Authors

Johan Håkansson

Högskolan Dalarna; Kulturgeografi
Other publications >>

Record metadata

Click to view metadata