Värt att bevara - nedslag i privata filmsamlingar från 1960-1980-talet

Document identifier: oai:dalea.du.se:1053
Keyword: Den ståndaktiga familjen: privatfilmande som re-nomiseringsprojekt
Publication year: 2005

Authors

Cecilia Mörner

Högskolan Dalarna; Medie- och kommunikationsvetenskap
Other publications >>

Record metadata

Click to view metadata