Var växte befolkningen?

Sverige under 200 år

Document identifier: oai:dalea.du.se:1039
Keyword: Social Sciences, Social and Economic Geography, Human Geography, Samhällsvetenskap, Social och ekonomisk geografi, Kulturgeografi, Befolkning, Geografisk fördelning, Befolkningsutveckling, Befolkningsomfördelning, Tillgänglighet, Flyttning, Födda, Döda, Komplexa system - mikrodataanalys
Publication year: 2005
Abstract:

Artikeln belyser dels hur den moderna befolkningsomfördelningen påberkas av olika demografiska komponenter och vilken betydelse ålkdersstrukturen har för den regionala befolkningsutvecklingen. Artikeln belyser också den moderna befolkningsomfördelningen i ett historiskt perspektiv. Detta sker med hjälp av analyser av tillgänglighet, koncentration och spridning.

Authors

Johan Håkansson

Högskolan Dalarna; Kulturgeografi
Other publications >>

Record metadata

Click to view metadata