De äldres regionala flyttningar i Sverige

Document identifier: oai:dalea.du.se:1036
Keyword: Social Sciences, Social and Economic Geography, Human Geography, Samhällsvetenskap, Social och ekonomisk geografi, Kulturgeografi, Äldre, Flyttningar, Sverige, Komplexa system - mikrodataanalys
Publication year: 2004
Abstract:

Studien behandlar äldres regionala flyttningsmönster i Sverige samt hur detta har förändrats mellan 1978 och 1998.

Authors

Johan Håkansson

Högskolan Dalarna; Kulturgeografi
Other publications >>

Record metadata

Click to view metadata