Matematyka na Zjazdach Lekarzy i Przyrodników Polskich 1869-1937

Document identifier: oai:DiVA.org:ltu-77914
Access full text here:10.14708/am.v13i1.6502
Keyword: Natural Sciences, Mathematics, Mathematical Analysis, Naturvetenskap, Matematik, Matematisk analys, Mathematics and mathematicians of 19th and 20th century in Poland, Polish Mathematical Society, Conventions of Polish Naturalists and Physicians, Matematyka i matematycy 19 i 20 wieku w Polsce, Polskie Towarzystwo Matematyczne, Zjazdy Lekarzy i Przyrodników Polskich, Applied Mathematics, Tillämpad matematik
Publication year: 2019
Abstract:

Mathematics at the Conventions of Polish Naturalists and Physicians 1869-1937

In the years 1869-1937, there were 15 Conventions of Polish Naturalists and Physicians. Since 1875, naturalists who have discussed in their several sections participated in the conventions. Mathematical conventions started in 1881 and finished in 1933. Three pre-war conventions: 1900 in Krakow, 1907 in Lviv and 1911 in Krakow, gathered for over 1000 participants. At eight Congresses, starting from Congress IV in 1884, there were mathematical sections with lectures of mathematicians (in 1881 there were no lectures on mathematics yet). It was then the only form of meetings of Polish mathematicians from various annexations. Particular importance for mathematicians had the XI Congress, which took place in 1911 in Krakow. The purpose of this work is to collect information about conventions, especially to provide titles of mathematical readings on eight of the congresses in the period 1884-1933.

Relevant Sustainable Development Goals (SDGs):
SDG 3 Good health and wellbeing
The SDG label(s) above have been assigned by OSDG.ai

Abstract:

W latach 1869-1937 odbyło się 15 Zjazdów Lekarzy i Przyrodników Polskich. Od 1875 roku w zjazdach tych uczestniczyli też przyrodnicy, którzy obradowali w swoich kilkunastu sekcjach. Sekcje matematyczne zorganizowano po raz pierwszy w 1881 roku i organizowano je do 1933 roku. Trzy przedwojenne zjazdy: w 1900 roku w Krakowie, 1907 roku we Lwowie i 1911 roku w Krakowie, gromadziły po ponad 1000 uczestników. Podczas ośmiu zjazdów, począwszy od Zjazdu IV w 1884 roku, odbywały się sekcje matematyczne z wykładami matematyków (w 1881 roku nie odbył się żaden odczyt z matematyki). Była to wówczas jedyna forma spotkań matematyków polskich z różnych zaborów. Szczególne znaczenie dla matematyków miał Zjazd XI, który odbył się w 1911 roku w Krakowie. Celem tej pracy jest zebranie informacji odnośnie do Zjazdów Lekarzy i Przyrodników Polskich z lat 1869-1914, a szczególnie podanie tytułów odczytów matematycznych na ośmiu zjazdach z lat 1884-1933.

Authors

Lech Maligranda

Luleå tekniska universitet; Matematiska vetenskaper
Other publications >>

Documents attached


Click on thumbnail to read

Record metadata

Click to view metadata