The roadmap for digitalised operation and maintenance of railway

ePilot - Results and Findings

Document identifier: oai:DiVA.org:ltu-77898
Keyword: Engineering and Technology, Mechanical Engineering, Reliability and Maintenance, Teknik och teknologier, Maskinteknik, Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik, Drift och underhållsteknik, Operation and Maintenance
Publication year: 2020

Authors

Ramin Karim

Luleå tekniska universitet; Drift, underhåll och akustik
Other publications >>

Veronica Jägare

Luleå tekniska universitet; Drift, underhåll och akustik
Other publications >>

Ulla Juntti

Omicold
Other publications >>

Cecilia Glover

Luleå tekniska universitet; Drift, underhåll och akustik
Other publications >>

Alexandra Lund Cipolla

Luleå tekniska universitet; Drift, underhåll och akustik
Other publications >>

Documents attached


Click on thumbnail to read

Record metadata

Click to view metadata