Editorial

Document identifier: oai:DiVA.org:ltu-77650
Keyword: Natural Sciences, Computer and Information Sciences, Information Systems, Naturvetenskap, Data- och informationsvetenskap, Systemvetenskap, informationssystem och informatik, Social Sciences, Media and Communications, Information Systems, Social aspects, Samhällsvetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap, Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning, Information systems, Informationssystem
Publication year: 2019

Authors

Åsa Ericson

Luleå tekniska universitet; Digitala tjänster och system
Other publications >>

Johan Lugnet

Luleå tekniska universitet; Digitala tjänster och system
Other publications >>

Documents attached


Click on thumbnail to read

Record metadata

Click to view metadata