Innovationslabb för social inkludering

Erfarenheter från Vinnova-finansierade projekt

Document identifier: oai:DiVA.org:ltu-77521
Keyword: Social Sciences, Other Social Sciences, Social Sciences Interdisciplinary, Samhällsvetenskap, Annan samhällsvetenskap, Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap, Social innovation, Innovationslabb, Inkludering, Segregation, Industriell design, Industrial Design
Publication year: 2020
Abstract:

I boken presenteras en analys av erfarenheterna från tio projekt som finansieras inom Vinnovas utlysning ”Social innovation mot segregation – finansiering av innovationslabb för ökad inkludering” under perioden 2017-2019. Analysen bygger på projektledarnas erfarenheter av att leda och organisera innovationslabben, som dokumenterats genom workshops, enkät och projektmaterial. Rapporten är framtagen inom ramen för det kunskapsstöd som letts av Ideell Arena i samarbete med Södertörns högskola och Luleå tekniska universitet.

Authors

Gawell Malin

Södertörns högskola
Other publications >>

Malin Lindberg

Luleå tekniska universitet; Människa och teknik; Genus och teknik
Other publications >>

Neubeck Truls

Ideell Arena
Other publications >>

Documents attached


Click on thumbnail to read

Click on thumbnail to read

Record metadata

Click to view metadata