Sammusicerande på distans med Avancerad medieteknik

Perspektiv från forskning och musikbransch. 

Document identifier: oai:DiVA.org:ltu-77499
Keyword: Social Sciences, Educational Sciences, Pedagogical Work, Samhällsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogiskt arbete
Publication year: 2019
Abstract:

Hösten 2019 har ett projekt startat upp där Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI) har anslutit sig till arbetet med avancerad medieteknik, genom sammanslutningen NCDP, som verktyg vid sammusicerande över långa distanser. Susanna kommer att presentera deltagande aktörer i detta projekt; upphovsmännen Mats Erixon och Mårten Frojdo och NCDPs etablering i norden. Därefter presenteras även initiativtagaren Ian Plaude, rektor på SMI, som har knutit tekniken till SMI som första musikpedagogiska institution. Tanken med projektet är att lärare och elever vid SMI skall vara med och utveckla teknikens musikpedagogiska utmaningar för ett sammusicerande där tekniken smälter in och försvinner i det musikaliska sammanhanget. Tanken är här att Sveriges kommuner skulle kunna investera i tekniken för att på så sätt kunna erbjuda elever en musikutbildning även på geografiska orter där lärarkompetens saknas. De frågeställningar som fokuseras ur ett musikpedagogiskt perspektiv är:

-      Vilka är de tekniska utmaningarna för att tekniken ska smälta in i ett musikaliskt sammusicerande?

-      Vilka ekonomiska och praktiska möjligheter och begränsningar finns för att tekniken ska kunna verka för ett ökat musicerande även för individer utanför de större städerna?

Authors

Susanna Leijonhufvud

Stockholms Musikpedagogiska Institution
Other publications >>

Record metadata

Click to view metadata