Terrasstabilisering i nordiskt klimat

stött och blött

Document identifier: oai:DiVA.org:ltu-77436
Keyword: Engineering and Technology, Freeze/thaw, Frys/tö, Frysning/tining, Lera, Hydraulisk bindemedel, Jordstabilisering, Cold climate, Clay, Civil Engineering, Hydraulic binder, Stabilization, Subsoil, Geoteknik, Samhällsbyggnadsteknik, Teknik och teknologier, Geotechnical Engineering, Soil Mechanics
Publication year: 2018
Abstract:

Terrasstabilisering används fortfarande lite i Sverige, trots att idén är gammal och användningen är stor runt om i världen. Osäkerheten om frostpåverkan på stabiliserat jordmaterial är en huvudanledning för detta. Det här forsknings-projektet riktar sig mot att studera frost-stabiliteten av stabiliserad jord i de fall där stabiliseringen har skett med hydrauliska bindemedel, alltså kalk, cement, eller industriella restprodukter med liknande egenskaper, som t.ex. flygaska eller slagg. Resultat från labb-försök visar att en hållfasthetstillväxt sker även vid låga temperaturer och att hållfastheten direkt efter frys-tö-påverkan fortfarande är högre än hos det ursprungliga ostabiliserade materialet. Även en viss efter-härdning verkar ske. Generella slutsatsen är att terrasstabilisering kan löna sig även i nordiskt klimat.

Relevant Sustainable Development Goals (SDGs):
SDG 15 Life on land
The SDG label(s) above have been assigned by OSDG.ai

Abstract:

Subsoil stabilisation is only seldom applied in Sweden in spite of the fact that the idea is already old and used all over the world. One main reason for this is the uncertainty about the frost-stability of the stabilised soil material. This research project focusses on frost-resistance of soil stabilised with hydraulic binder, meaning lime, cement or industrial residual products, e.g. fly-ash or slag. Lab experiments showed increasing strength even at low temperature. Moreover, the strength directly after freeze-thaw still exceeds the non-stabilised soil. In addition, the experiments indicate a hardening process even after freeze-thaw cycles. The general conclusion is that subsoil stabilisation can be worthwhile even in Nordic climate.

Authors

Mirja Rothhämel

Luleå tekniska universitet; Geoteknologi
Other publications >>

Jan Laue

Luleå tekniska universitet; Geoteknologi
Other publications >>

Matthias Rosenberg

TU Braunschweig
Other publications >>

Documents attached


Click on thumbnail to read

Record metadata

Click to view metadata