Social innovation

Nya lösningar för inkludering

Document identifier: oai:DiVA.org:ltu-77221
Keyword: Social Sciences, Other Social Sciences, Work Sciences, Samhällsvetenskap, Annan samhällsvetenskap, Arbetslivsstudier, Social innovation, Arbetsliv, Universell utformning, Industriell design, Industrial Design
Publication year: 2019
Abstract:

Social innovation handlar om nyskapande processer och lösningar för ökad inkludering och välmående inom arbetsliv, hälsa, utbildning och andra välfärdsrelaterade områden. Det kan vara nya metoder, produkter eller samarbeten där samhällsnytta och social förändring är det främsta syftet. Social innovation angriper komplexa samhällsutmaningar såsom arbetslöshet, segregation eller ohälsa. Akademikerförbundet SSR:s initiativ till universell utformning av arbetsplatser, som den här rapporten handlar om, är ett exempel på en social innovation för att fler ska kunna inkluderas och utvecklas i arbetslivet. Forskning om social innovation handlar om vad som utvecklas, var det utvecklas, varför det utvecklas och hur det utvecklas. Studier visar bland annat att en social innovation behöver vara användbar, tillgänglig och meningsfull för både målgruppen och sammanhanget för att förnyelsen ska bli hållbar. De visar också att de människor som direkt berörs av förändringen behöver involveras aktivt i processen. Genom att förstå samhällsutmaningen utifrån dessa människors erfarenheter och perspektiv kan den sociala innovationen komma åt dess grundorsaker, i stället för att bara motverka symptomen. Forskningen visar även att värdet av en social innovation uppstår när olika nytänkande pusselbitar sammanlänkas till en hel förnyelseprocess.

Authors

Malin Lindberg

Luleå tekniska universitet; Människa och teknik; Genus och teknik
Other publications >>

Documents attached


Click on thumbnail to read

Click on thumbnail to read

Record metadata

Click to view metadata