Små avloppssystem

hur hållbara är de?

Document identifier: oai:DiVA.org:ltu-77182
Keyword: Engineering and Technology, Civil Engineering, Water Engineering, Teknik och teknologier, Samhällsbyggnadsteknik, Vattenteknik, VA-teknik, Urban Water Engineering
Publication year: 2019
Abstract:

Små avloppssystem släpper ut avloppsvattnet lokalt, och därför är det viktigt att systemen uppfyller de krav som finns för utsläpp av organiskt material och näringsämnen och även klarar krav på smittskydd. Ofta fungerar, tyvärr, de små systemen inte som de borde, och när anläggningar ska uppgraderas eller när det ska byggas nya system bör det ske med tanke på hållbarheten. I ett nyligen avslutat projekt har vi arbetat med små avloppssystem i relation till hållbarhetskriterier och olika scenarier. Studien visar att det är viktigt att sätta upp mål och prioriteringar när man ska välja avloppslösning. Vilket som är det mest hållbara alternativet beror på vilka aspekter som prioriteras.

Authors

Brenda Vidal

Luleå tekniska universitet; Arkitektur och vatten
Other publications >>

Inga Herrmann

Luleå tekniska universitet; Arkitektur och vatten
Other publications >>

Annelie Hedström

Luleå tekniska universitet; Arkitektur och vatten
Other publications >>

Record metadata

Click to view metadata