Miljölagstiftningens betydelse för stora kunskapsintensiva investeringar

Document identifier: oai:DiVA.org:ltu-77158
Keyword: Social Sciences, Economics and Business, Economics, Samhällsvetenskap, Ekonomi och näringsliv, Nationalekonomi, Law, Law (excluding Law and Society), Juridik, Juridik (exklusive juridik och samhälle), Rättsvetenskap
Publication year: 2019
Abstract:

I den här studien analyserar vi hur miljöprövningen kan utformas för att driva på miljöarbetet vid etableringen av stora kunskapsintensiva investeringar (SKI), utan att äventyra konkurrenskraften. Frågan är central eftersom miljöprövningen ofta är ett viktigt ramvillkor vid SKI. Studien visar att en planerad lokalisering, tydliga riktlinjer för miljöprövning av nya verksamheter och bättre förutsättningar för en kontinuerlig miljöanpassning är viktiga faktorer. Studien utgår från tidigare forskning och egna fallstudier av tre SKI-relaterade verksamheter: Facebooks datacenter i Luleå, Northvolts batterifabrik i Skellefteå och Preems raffinaderi i Lysekil.

Authors

Maria Pettersson

Luleå tekniska universitet; Samhällsvetenskap
Other publications >>

Patrik Söderholm

Luleå tekniska universitet; Samhällsvetenskap
Other publications >>

Documents attached


Click on thumbnail to read

Record metadata

Click to view metadata