Etiska dilemman i aktionsforskning när lärare och universitetsforskare samverkar.

Document identifier: oai:DiVA.org:ltu-77154
Keyword: Social Sciences, Educational Sciences, Samhällsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik, Education
Publication year: 2019
Relevant Sustainable Development Goals (SDGs):
SDG 3 Good health and wellbeing
The SDG label(s) above have been assigned by OSDG.ai

Abstract:

Aktionsforskning har utvecklats utifrån en kritik av tidigare forskningstraditioner, där lärare har betraktats som forskningsobjekt, med risk för att bli marginaliserade. I aktionsforskning ses lärare som professionella, vilket höjer deras status till subjekt – de kan ha en aktiv roll i forskning. Forskningen utförs med eller av människor snarare än någon, vilket förändrar roller och relationer. Etiska dilemman kan uppstå, särskilt i aktionsforskning, där skillnaderna mellan forskare och lärare är diffusa, vilket väcker frågor om anonymitet, vem som fattar beslut i forskningen, vem som äger forskningsresultaten och implikationer av resultaten. Denna presentation kommer att fokusera på situationer där forskare och lärare tar olika roller, som universitetsforskare och lärare i skolan, men båda parter har undervisnings- och forskningskompetens. Presentationen syftar till att utforska de förändrade roller och relationer mellan forskare och lärare som kan uppstå när de samverkar i aktionsforskning. Baserat på mina egna upplevelser i aktionsforskningsprojekt som universitetsforskare, kommer etiska dilemma med fokus på ansvar och kunskap samt ömsesidighet och kommunikation att tas upp. För att fördjupa analysen av de olika etiska dilemman diskuteras också filosofiska begrepp baserade på Nel Noddings filosofi, särskilt begreppet ethics of care. Presentationen belyser slutligen hinder och möjligheter med att utveckla relationer av omsorg och tillit mellan forskare och lärare samt strategier för att hantera etiska dilemman i en aktionsforskningsprocess som leder till hållbar samverkan.

Authors

Ulrika Bergmark

Luleå tekniska universitet; Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik
Other publications >>

Record metadata

Click to view metadata