Åsa Åslund, Gemensam användning av skog och mark. En rättslig analys av kommersiellt friluftsliv, allemansrätt och hållbar markanvändning, Jure Förlag AB, Stockholm 2017, 174 s.

Document identifier: oai:DiVA.org:ltu-77110
Keyword: Social Sciences, Law, Samhällsvetenskap, Juridik, Law (excluding Law and Society), Juridik (exklusive juridik och samhälle), Allemansrätt, Kommersiellt friluftsliv, Rättsvetenskap
Publication year: 2019

Authors

Christina Allard

Luleå tekniska universitet; Samhällsvetenskap
Other publications >>

Record metadata

Click to view metadata