Staden som steg ur havet

landhöjningen och landskapets förändring

Document identifier: oai:DiVA.org:ltu-77061
Keyword: Humanities and the Arts, History and Archaeology, History, Humaniora och konst, Historia och arkeologi, Historia, Världsarv, Vetenskap, Landhöjning, Gammelstad, Kyrkstad
Publication year: 2019
Abstract:

Landhöjningen efter istiden har påverkat det landskap som omger kyrkstaden i Gammelstad, som är ett världsarv. Fram till början av 1800-talet trodde forskarna att den sjunkande havsytan berodde på att Bibelns syndaflod drog sig tillbaka. Till dem hörde bl.a. Carl von Linne och Anders Celsius. Upptäckten av istiden gjorde att landskapet runt Gammelstad och Luleå kunde avläsas på ett nytt sätt. Landhöjningen påverkade det nuvarande världsarvet på ett påtagligt sätt. Staden flyttades från den medeltida kyrkplatsen 1649. Bönderna fick ny åkermark. Den uppgrundade Gammelstadsviken är i dag ett naturreservat som ingår i Natura 2000.

Authors

Lars Elenius

Luleå tekniska universitet; Samhällsvetenskap
Other publications >>

Thomas Öberg

Other publications >>

Documents attached


Click on thumbnail to read

Record metadata

Click to view metadata