GamePlay

Document identifier: oai:DiVA.org:ltu-77036
Keyword: Humanities and the Arts, Arts, Music, Humaniora och konst, Konst, Musik, Musikalisk gestaltning, Musical Performance
Publication year: 2019
Abstract:

GamePlay är ett 25 minuter långt verk för symfoniorkester som beställdes av Gävle Symfoniorkester hösten 2018, för konsert under mars 2019. Verket består av arrangemang och  egenkomponerad musik.

Stycket framfördes mellan 5-8 mars av Gävle Symfoniorkester under ledning av dirigenten Jakob Hultberg. Tonsättaren medverkade även i konserten som konferencier och berättade mellan satserna för publiken om orkestern och musiken.

Syftet var att på ett pedagogiskt sätt visa den förankring spelmusik har i den klassiska repertoaren. Stycket är uppdelat i fem satser; en helt nykomponerad overtyr samt fyra satser som innehåller en blandning av spelmusik, klassiska verk och nykomponerad musik som vävts tillsammans. 

Authors

Jörgen Häll

Luleå tekniska universitet; Musik, medier och teater
Other publications >>

Record metadata

Click to view metadata