Pierwsze trzy Zjazdy Matematyków Polskich PTM

1927, 1931, 1937

Document identifier: oai:DiVA.org:ltu-76984
Keyword: Natural Sciences, Mathematics, Mathematical Analysis, Naturvetenskap, Matematik, Matematisk analys, Congresses of Polish Mathematicians before 1939, Polish Mathematical Society, Zjazdy Matematyków Polskich przed 1939 rokiem, Polskie Towarzystwo Matematyczne
Publication year: 2019
Abstract:

Polskie Towarzystwo Matematyczne (PTM) powstało w 1919 roku. Statut towarzystwa

określał jego cel jako wszechstronne pielęgnowanie matematyki czystej i stosowanej

przez odbywanie posiedzeń naukowych z odczytami, wydawanie czasopism periodycznych

i prac o treści matematycznej oraz utrzymywanie łączności z matematycznym ruchem

naukowym za granicą. W 1929 roku do Towarzystwa należało 176 osób, w tym

członków zwyczajnych było 147. Do Towarzystwa należeli również matematycy z

innych krajów - w 1929 roku było 29 członków zagranicznych, a w 1939 roku - 51

członków zagranicznych. Dokładniejsze opisy powstania i działalności PTM

znajdziemy w pracach [8-10, 14, 16, 18-23].

Walne Zgromadzenie PTM w dniu 2 kwietnia 1926 roku w Krakowie postanowiło

zwołać pierwszy polski zjazd matematyczny, a pierwsza informacja o Zjeździe

pojawiła się w [17]. Zjazd został zorganizowany przez Oddział Lwowski w 1927

roku. W artykule omówiony został ten Zjazd i dwa dalsze Zjazdy Matematyków

Polskich przed 1939 rokiem.

Relevant Sustainable Development Goals (SDGs):
SDG 11 Sustainable cities and communitiesSDG 16 Peace, justice and strong institutionsSDG 3 Good health and wellbeing
The SDG label(s) above have been assigned by OSDG.ai

Abstract:

Polish Mathematical Society (PTM) was founded in 1919. The society's statute defined its purpose as comprehensive cultivation of pure and applied mathematics by holding scientific meetings with talks, publishing periodical journals and papers with mathematical content and maintaining communication with the mathematical scientific movement abroad. In 1929, 176 members belonged to the Society, of which 147 were ordinary members. Mathematicians from other countries also belonged to the Society; in 1929 there were 29 foreign members and in 1939 - 51 foreign members. More detailed descriptions of the creation and activity of PTM can be found in [8-10, 14, 16, 18-23]. The General Assembly of PTM on 2 April 1926 in Krakow decided to convene the first Polish mathematical congress, and the first information about the congress appeared in [17]. The congress was organized by the Lvov Branch in 1927. This article discusses this Congress and two further Congress of Polish Mathematicians before 1939.

Authors

Lech Maligranda

Luleå tekniska universitet; Matematiska vetenskaper
Other publications >>

Documents attached


Click on thumbnail to read

Record metadata

Click to view metadata