Władysław Orlicz w Getyndze

1928-1930

Document identifier: oai:DiVA.org:ltu-76983
Keyword: Natural Sciences, Mathematics, Mathematical Analysis, Naturvetenskap, Matematik, Matematisk analys, Göttingen University, Orlicz spaces, Uniwersytet w Getyndze, Przestrzenie Orlicza
Publication year: 2018
Relevant Sustainable Development Goals (SDGs):
SDG 3 Good health and wellbeing
The SDG label(s) above have been assigned by OSDG.ai

Abstract:

Wyjazdy matematyków polskich do Getyngi, będacej ważnym ośrodkiem matematycznym, w okresie zaborów i po uzyskaniu niepodległości w 1918 roku miały duże znaczenie dla ich rozwoju naukowego. W latach 1895-1933 było to kilkudziesięciu matematyków, a wśród nich także Władysław Orlicz, który przebywał na Uniwersytecie Jerzego Augusta w Getyndze od grudnia 1928 roku do sierpnia 1930 roku (z przerwami na pobyty we Lwowie).

Celem tej pracy jest omówienie pobytu Władysława Orlicza w Getyndze w latach 1928--1930 oraz przedstawienie dorobku matematycznego, uzyskanego w czasie jego tam pobytu. Omówienie poprzedzone zostało krótkim życiorysem Orlicza. W części poświęconej pobytowi   Orlicza w Getyndze, oprócz listów do żony Zofii z których uzyskujemy informację o atmosferze życia w Getyndze oraz sytuacji naukowej męża, opisany został jego dorobek matematyczny uzyskany w czasie tego pobytu (tzn. 5 prac matematycznych). Wspomniana jest współpraca Orlicza z kolegą ze Lwowa - Z. W. Birnbaumem oraz historia powstania przestrzeni Orlicza. Odnotować należy, że stypendium jemu przyznane było na studiowanie fizyki teoretycznej, a nie matematyki. Pokażemy, że pomimo tego fizyka nie stała się jego nauką badawczą, natomiast matematyka zajęła mu resztę życia.

Abstract:

Trips by Polish mathematicians to Göttingen, an important center of mathematics, in the period of annexations and after independence in 1918, were of great importance for their scientific development. In the years 1895-1933 it was over thirty mathematicians, and among them Władysław Orlicz, who stayed at the University of Göttingen from December 1928 to August 1930 (with breaks for stays in Lvov). We describe about his stay in Göttingen and his mathematical achievements obtained during his stay there.

Authors

Lech Maligranda

Luleå tekniska universitet; Matematiska vetenskaper
Other publications >>

Documents attached


Click on thumbnail to read

Record metadata

Click to view metadata