The road to success - aktiva skoltransporter

Document identifier: oai:DiVA.org:ltu-76952
Keyword: Medical and Health Sciences, Health Sciences, Physiotherapy, Medicin och hälsovetenskap, Hälsovetenskaper, Sjukgymnastik, Fysioterapi
Publication year: 2019
Abstract:

Endast omkring 30% av svenska barn når rekommendationen för fysisk aktivitet och bara hälften av barnen använder aktiva skoltransporter (AST). Förutom den samhälleliga utmaningen som detta innebär för barns hälsa och kognitiv förmåga, har det också en negativ inverkan på klimatet och trafiksäkerhet nära skolorna. Dessutom följer barns fysiska vanor med in i vuxenlivet och därmed har den fysiska inaktiviteten på sikt en betydande hälsoekonomisk negativ effekt. Vi arbetar med ett skolbaserat koncept som bygger på empowerment och gamification. Det slutgiltiga målet är en innovativ digital lösning för en hållbar beteendeförändring avseende AST och att implementeringen av innovationen ökar användandet av AST bland svenska barn från dagens 52% till 80%.

Authors

Anna-Karin Lindqvist

Luleå tekniska universitet; Hälsa och rehabilitering
Other publications >>

Stina Rutberg

Luleå tekniska universitet; Hälsa och rehabilitering
Other publications >>

Record metadata

Click to view metadata