Oro för utarmade jobb och digital taylorism

Document identifier: oai:DiVA.org:ltu-7681
Keyword: Engineering and Technology, Mechanical Engineering, Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics, Teknik och teknologier, Maskinteknik, Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi, Arbetsvetenskap, Human Work Science
Publication year: 2012

Authors

Sten Gellerstedt

Luleå tekniska universitet; Arbetsvetenskap
Other publications >>

Documents attached


Click on thumbnail to read

Record metadata

Click to view metadata