Samebyars avtalsrätt — en replik

Document identifier: oai:DiVA.org:ltu-76587
Keyword: Social Sciences, Law, Samhällsvetenskap, Juridik, Law (excluding Law and Society), Juridik (exklusive juridik och samhälle), Sameby, Avtalsrätt, Renskötselrätt, Rennäringslagen, Samiska markrättigheter, Rättsvetenskap
Publication year: 2019
Abstract:

I artikeln "Samebyars avtalsrätt" gör Eivind Torp bedömningen att den nuvarande rennäringslagen inte ger utrymme för att behandla renskötselrätten eller delar av rätten som ett civilrättsligt avtalsobjekt. Därför menar Torp att samebyarna saknar rättslig befogenhet att ingå avtal som innebär inskränkningar av renskötselrätten. Vi menar att Torp i sin analys av rättsläget bortser från den rättsutveckling som skett i tiden efter 1971 när den nuvarande rennäringslagen infördes. Dessutom är frågan om samebyarnas avtalsrätt mer komplex än vad den aktuella artikeln visar.

Authors

Malin Brännström

Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Law
Other publications >>

Christina Allard

Luleå tekniska universitet; Samhällsvetenskap
Other publications >>

Record metadata

Click to view metadata