Långtidsstudie av byggnader i trä i kallt klimat

Document identifier: oai:DiVA.org:ltu-76579
Keyword: Engineering and Technology, Civil Engineering, Building Technologies, Teknik och teknologier, Samhällsbyggnadsteknik, Husbyggnad, Träbyggnad, Energieffektivitet, Kallt klimat, Antarktis, Byggkonstruktion, Structural Engineering
Publication year: 2019
Abstract:

För 30 år sedan uppfördes en svensk forskningsstation, Wasa, i Antarktis. Huvudbyggnaden konstruerades utifrån erfarenheter från svenska fjällstugor. Ett av syftena var att visa att svensk träbyggnadsteknik fungerade väl i det arktiska klimatet. Initiala byggfysiska mätningar gjordes. Att använda en träkonstruktion till en forskningsstation i Antarktis var unikt vid denna tidpunkt. Under sydsommaren 2019-20 finns möjlighet att för första gången sedan 1990 göra en uppföljande undersökning av byggnadens påverkan av klimatet som kännetecknas av stora dygnsvariationer i temperatur och av stora vindlaster i kombination med stark kyla och drevsnö. Analys görs av byggnadens uttorkning/täthet och hur detta påverkar inträngning av fukt i form av drevsnö. Byggnadens utformning gör att vi kan jämföra olika konstruktionslösningar på plats. Jämförelse kommer att göras med den intilliggande finska stationen som är byggd enligt helt andra principersamt med motsvarande byggnader i Skandinavien.

Authors

Dag Haugum

Luleå tekniska universitet; Byggkonstruktion och brand; Linköpings universitet
Other publications >>

Lennart Elfgren

Luleå tekniska universitet; Byggkonstruktion och brand
Other publications >>

Documents attached


Click on thumbnail to read

Record metadata

Click to view metadata