Omvänd logistik inom industriellt byggande

En fallstudie av väderskydd för volymer inom flerfamiljshusbyggande

Document identifier: oai:DiVA.org:ltu-76577
Keyword: Engineering and Technology, Construction supply chain management, Byggproduktion och teknik, Bygglogistik, Logistik, Omvänd distribution, Grön logistik, Omvänd logistik, Hållbart, Industriellt byggande, Reverse distribution, Civil Engineering, Supply chain management, Revers logistics, Industrialized house-builidng, Indsutrialized Construction, Byggproduktion, Samhällsbyggnadsteknik, Teknik och teknologier, Construction Management, Construction Management and Building Technology
Publication year: 2019
Abstract:

Svensk byggindustri står för en stor del av Sveriges klimatpåverkan. Omvänd logistik kan bidra till minskad klimatpåverkan genom reduktion av avfall. Företagen behöver modeller som stöttar beslutsfattande inom omvänd logistik för att säkerställa en långsiktig hållbarhet. Studien strävar därför mot att skapa en djupare förståelse kring området omvänd logistik och hur det kan tillämpas inom hållbart industriellt byggande. Syftet är att undersöka hur ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhetskriterier kan tillämpas för att utveckla en beslutsmodell inom omvänd logistik för industriellt byggande. I studien har valet av väderskydd hos en industriell tillverkare av flerfamiljshus använts som fallstudie för att utveckla, analysera och verifiera en beslutsmodell för omvänd logistik. Tre olika väderskyddsprodukter analyserades och jämfördes med hjälp av beslutsmodellen. Företaget rekommenderas att behålla nuvarande emballeringssystem. Beslutskriterierna som är viktiga vid beslutsfattande gällande väderskydd kopplades främst till ekonomiska, sociala och miljömässiga drivkrafter. Studien indikerar att tillämpad teori, som utvecklats främst mot verkstadsindustrin, går att överföra till beslutskriterier för omvänd logistik inom industriellt byggande. Beslutsmodellens kriterier stöttar beslut i väderskyddsprocessen, även om kriterierna går att förfina för att leverera ett mer precist beslutsunderlag. Vidare forskning behövs för att validera och förfina modellen, samt att utöka användningsområdet till andra processer utöver väderskydd.

Authors

Jarkko Erikshammar

Luleå tekniska universitet; Industriellt och hållbart byggande; Construction Management and Building Technology
Other publications >>

Mathias Hofacker

Other publications >>

Documents attached


Click on thumbnail to read

Record metadata

Click to view metadata