Robust and Reliable Transport System (RTS)

A strategic agenda for resource pooling, collaboration, innovation and research

Document identifier: oai:DiVA.org:ltu-76456
Keyword: Engineering and Technology, Research, Drift och underhållsteknik, Smart transportsystem, Forskning, Transport, Järnväg, Transportsystem, Intelligent transport system, Innovation, Civil Engineering, Transportation, Railway, Transport system, Transportteknik och logistik, Samhällsbyggnadsteknik, Teknik och teknologier, Transport Systems and Logistics, Operation and Maintenance
Publication year: 2015
Abstract:

Sverige och omvärlden står inför stora utmaningar med ett ständigt ökande transportbehov där dagens och framtidens hållbarhets- och klimatkrav ska uppfyllas. Med stora avstånd och relativt liten befolkning har Sverige en unik uppsättning transportbehov, och med en åldrande infrastruktur skärps utmaningarna ytterligare. Agendan vill staka ut den strategiska vägen för framtidens väg- och järnvägstransporter.Visionen är att möjliggöra ett robust, motståndskraftigt och pålitligt transportsystem som samtidigt är attraktivt, säkert hållbart och effektivt. Denna vision ska realiseras genom tre huvudsakliga delmål

 • förbättrad ekonomisk, samhällelig och miljömässig effektivitet
 • reducerade störningar – de närmaste fem åren ska två tredjedelar av de störningar som påverkar transportkvalitet och klimat vara borta
 • utökad samverkan och samarbete mellan industri, politik och akademi ska skapa en systemsyn med kvalitet i transporter som mål.

För att målbilden ska bli verklighet behöver insatser bedrivas inom fyra fokusområden

 • styrning av transportsystemet
 • innovation i transportsystemet
 • godstransporter och passagerartrafik
 • intelligent transportsystem.

Inom fokusområdena ska särskild vikt läggas på ett antal kärnaktiviteter, bland annat:

 • nätverkande mellan olika aktörer och organisationer
 • idéfora för innovationsprojekt
 • forskning
 • noder av testmiljöer
 • uppstartsstöd
 • tillväxtsstöd för små och medelstora företag.

Agendans insatsområden ska mötas genom nära samverkan mellan aktörerna i ett incitamentdrivet trippelhelix med ett holistiskt systemperspektiv. Aktörerna i samverkan omfattar infrastrukturförvaltare, trafikutövare, akademi och institut, design- och projekteringskonsulter, systemleverantörer, entreprenadföretag och underhållsföretag.

Relevant Sustainable Development Goals (SDGs):
SDG 11 Sustainable cities and communitiesSDG 9 Industry, innovation and infrastructureSDG 3 Good health and wellbeing
The SDG label(s) above have been assigned by OSDG.ai

Abstract:

Transport is fundamental to our economy and society. An efficient and sustainable transport system is essential for people and businesses, a truth today, an outmost necessity in the future. But, the Swedish transport system needs to be much more robust, resilient and reliable to make this become an everyday reality. RTS’ vision is to enable a robust, resilient, and reliable transport system, which is attractive,safe, sustainable, and efficient. RTS’ overall goals are:

1. Improved economic, societal, & environmental efficiency – A yearly potential well above one billion kronor (SEK)

2. Reduction of disruptions - By more than two thirds within five years after implementation of solutions developed within RTS’s core activities

3. Enhanced collaboration & cooperation - The transport sector actors are working within an incentive-driven triple helix with holistic system perspective

Based on the vision statement, RTS addresses a set of focus areas in order to achieve overall goals and expectations. These are:

1) Transport system governance;

2) Transportsystem innovation;

3) Freight transport and passengertravel; and

4) Intelligent transport system.To realise the RTS’ vision, the agenda lists

Authors

Ramin Karim

Luleå tekniska universitet; Drift, underhåll och akustik
Other publications >>

Veronica Jägare

Luleå tekniska universitet; Drift, underhåll och akustik
Other publications >>

Rune Lindberg

Luleå tekniska universitet; Drift, underhåll och akustik
Other publications >>

Uday Kumar

Luleå tekniska universitet; Drift, underhåll och akustik
Other publications >>

Documents attached


Click on thumbnail to read

Record metadata

Click to view metadata