Avtal om naturvård

Document identifier: oai:DiVA.org:ltu-7635
Keyword: Social Sciences, Law, Law (excluding Law and Society), Samhällsvetenskap, Juridik, Juridik (exklusive juridik och samhälle), Rättsvetenskap
Publication year: 2014
Abstract:

Artikeln diskuterar olika problem som uppkommer vid avtal med en fastighetsägare om skydd för naturmiljön på fastigheten. Vissa lagbestämmelser finns när avtalet sluts med staten eller kommun (se 7 kap. 3 § 2 st. jordabalken), men i övrigt saknas lagreglering, något som kan hindra att avtalet gäller mot nya ägare av fastigheten. Andra särdrag är att avtalet till stor del avser ideella värden, vilket påverkar påföljderna vid kontraktsbrott, och vidare förhållandet till det alternativa sättet att skydda miljön genom förordnande om naturreservat eller annat områdesskydd enligt miljöbalken (MB).

Authors

Bertil Bengtsson

Luleå tekniska universitet; Samhällsvetenskap
Other publications >>

Record metadata

Click to view metadata