Slambildning och mikrobiell sammansättning av biofilm i infiltrationsanläggningar

Document identifier: oai:DiVA.org:ltu-76309
Keyword: Engineering and Technology, Bakterier, VA-teknik, Igensättning, Mikroflora, Små avlopp, Fett, Ventilation, Slamavskiljare, Markbaserad rening, Vattenteknik, Environmental Engineering, Water Engineering, Infrastrukturteknik, Samhällsbyggnadsteknik, Infrastructure Engineering, Civil Engineering, Annan naturresursteknik, Naturresursteknik, Teknik och teknologier, Other Environmental Engineering, Urban Water Engineering
Publication year: 2019

Authors

Inga Herrmann

Luleå tekniska universitet; Arkitektur och vatten
Other publications >>

Charlotta Larsson

Other publications >>

Britt- Wilen

Other publications >>

Bodil Forsberg

Other publications >>

Documents attached


Click on thumbnail to read

Record metadata

Click to view metadata