Koldioxidinfångning direkt ur luften, dyrt idag – billigt i framtiden?

Document identifier: oai:DiVA.org:ltu-76286
Keyword: Social Sciences, Economics and Business, Economics, Samhällsvetenskap, Ekonomi och näringsliv, Nationalekonomi
Publication year: 2019
Abstract:

Sammanfattning i punktform:

  • Om DAC med dagenskostnad skulle användas för uppfångning av koldioxid motsvarande världens årliga utsläpp, skulle det årligen kosta en summa motsvarande en fjärdedel av världsekonomin.
  • Av de fåtal företag som bedriver direktuppfångning av atmosfärisk koldioxid (DAC) har bara ett av dessa offentliggjort sina kostnader. Företaget redovisar idag en kostnad som uppgår till 5600 SEKper insamlat ton.•Det finns dock stor potential för minskade kostnader över tid.
  • Osäkerheten i denna potential är mycketstor eftersom innovation, lärkurvor och energipriser generellt är svåra att uppskatta på längre sikt.
  • Efter en bästa gissning baserat på liknande kostnadsminskningar som för ex. solceller och vindkraft uppskattar vi kostnaderna för DAC att sjunka till ca. 750 SEK/tCO2 år 2050, eller någonstans mellan 168–2092 SEK.
  • Med utvecklingstakten ovan blir DAC samhällsekonomiskt lönsamt omkring år 2045.
  • För att nå denna potential krävs kraftiga investeringar i stöttande infrastruktur för snabb uppskalning och ekonomiska incitament för infångande (och senare lagring) av koldioxid.
  • Koldioxidskatter och andra typer av policyåtgärderpåverkar när DAC:s blir lönsam.

Authors

Jonas Grafström

Luleå tekniska universitet; Samhällsvetenskap; Ratio. Oxford Institute for Energy Studies
Other publications >>

Marcus Lindeberg Goñi

Ratio. University College London
Other publications >>

Martin Korpi

Ratio. Södertörns högskola
Other publications >>

Documents attached


Click on thumbnail to read

Record metadata

Click to view metadata