Digitalisering som möjliggörare av avancerade tjänsteaffärsmodeller i småföretag i Norrland

15 texter om landsbygdsutveckling och entreprenörskap i Norrland

Document identifier: oai:DiVA.org:ltu-76187
Keyword: Social Sciences, Economics and Business, Samhällsvetenskap, Ekonomi och näringsliv
Publication year: 2019
Abstract:

• Forskning visar att många av Norrlands småföretag är högspecialiserade och kan säkerställa framtida konkurrenskraft genom att utnyttja digitalisering och omvandling av affärsmodeller.

• Företag i alla branscher, men särskilt små och medelstora företag i perifera regioner är dåligt förberedda att dra nytta av digitaliseringens potential.

• Beslutsfattare, branschorganisationer och akademi behöver stödja små och medelstora företag att skapa, leverera och fånga värde genom digitalisering och avancerade tjänsteaffärsmodeller.

• Flertalet småföretag i Norrland kan komma att möta en ”digital paradox” på grund av omogenhet i att bygga digitaliseringsförmågor, samarbeta i industriella ekosystem och möta förändrade kundbehov.

Authors

Vinit Parida

Luleå tekniska universitet; Industriell Ekonomi
Other publications >>

David Sjödin

Luleå tekniska universitet; Industriell Ekonomi
Other publications >>

Wiebke Reim

Luleå tekniska universitet; Industriell Ekonomi
Other publications >>

Documents attached


Click on thumbnail to read

Record metadata

Click to view metadata