Hur individer driver kunskapsabsorption— Internainnovatörer möjliggör teknologiskiften i tillverkningsindustrin

Document identifier: oai:DiVA.org:ltu-76186
Keyword: Social Sciences, Annan teknik, Entreprenörskap och innovation, Elektrifiering, Automatisering, Digitalisering, Individer, Absorptive capacity, Övrig annan teknik, Teknik och teknologier, Economics and Business, Other Engineering and Technologies not elsewhere specified, Other Engineering and Technologies, Engineering and Technology, Företagsekonomi, Ekonomi och näringsliv, Samhällsvetenskap, Business Administration, Entrepreneurship and Innovation
Publication year: 2019
Abstract:

Svensk tillverkande industri möter ett stort omställningstryck till följd av teknologiskiften relaterade till digitalisering, automatisering och elektrifiering. Interna innovatörer har en nyckelroll i omställningen, men möter ofta motstånd när de försöker omsätta ny extern kunskap internt. Vår forskning visar hur individer kan övervinna detta motstånd kan genom att aktivt driva kunskapsabsorption genom olika faser.  

Authors

David Sjödin

Luleå tekniska universitet; Industriell Ekonomi
Other publications >>

Documents attached


Click on thumbnail to read

Record metadata

Click to view metadata