Proceedings of the 5th International Workshop and Congress on eMaintenance

eMaintenance: Trends in Technologies & methodologies, challenges, possibilites and applications

Document identifier: oai:DiVA.org:ltu-76013
Keyword: Engineering and Technology, Mechanical Engineering, Reliability and Maintenance, Teknik och teknologier, Maskinteknik, Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik, Civil Engineering, Other Civil Engineering, Samhällsbyggnadsteknik, Annan samhällsbyggnadsteknik, EMaintenance, AI, Industrial AI, Artificial intelligence, Drift och underhållsteknik, Operation and Maintenance
Publication year: 2019

Authors

Miguel Castano Arranz

Luleå tekniska universitet; Drift, underhåll och akustik
Other publications >>

Ramin Karim

Luleå tekniska universitet; Drift, underhåll och akustik
Other publications >>

Documents attached


Click on thumbnail to read

Record metadata

Click to view metadata