Möten mellan olika folk

den mångkulturella kyrkstaden i Gammelstad

Document identifier: oai:DiVA.org:ltu-75884
Keyword: Humanities and the Arts, History and Archaeology, History, Humaniora och konst, Historia och arkeologi, Historia, Världsarv, Minoriteter, Urfolk, Folk, Kulturella möten, Migrationer
Publication year: 2019
Abstract:

Genom domstolsprotokoll, husförhörslängder och giftermålslängder för att rekonstrueras den samiska närvaron i Gammelstad och den nedre älvdalen. Ännu i mitten av 1800-talet talade många i befolkningen samiska, finska eller svenska. Vi får också följa det kollektiva minnet efter samiska bosättningar i byar som Rutvik, Alvik och Måttsund. Där finns platser som kallas Lappgärdan som minnen i landskapet efter samer som bott där. I boken sätts också den tidiga finskspråkiga befolkningen i kustområdet i ny belysning. Från 1900-talets historia beskrivs hur finska krigsbarn tumultartat fick lämna ett Finland i fullt krig med Sovjetunionen. De första krigsbarnen anlände 1942 och utplacerades i familjer. En del av dem blev också kvar efter kriget.

Authors

Lars Elenius

Luleå tekniska universitet; Samhällsvetenskap
Other publications >>

Documents attached


Click on thumbnail to read

Record metadata

Click to view metadata