Arctic Risk in Urban Space

Document identifier: oai:DiVA.org:ltu-75732
Keyword: Medical and Health Sciences, Health Sciences, Physiotherapy, Medicin och hälsovetenskap, Hälsovetenskaper, Sjukgymnastik, Engineering and Technology, Civil Engineering, Architectural Engineering, Teknik och teknologier, Samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturteknik, Arkitektur, Architecture, Fysioterapi
Publication year: 2018

Authors

David Chapman

Luleå tekniska universitet; Arkitektur och vatten
Other publications >>

Agneta Larsson

Luleå tekniska universitet; Hälsa, medicin och rehabilitering
Other publications >>

Documents attached


Click on thumbnail to read

Record metadata

Click to view metadata